Portfolio

Nieuwsbrief huurders Ymere

Eindredactie en opmaak van de driemaandelijkse nieuwsbrief voor Huurders Ymere Amsterdam. Een nieuwsbrief voor bewonersorganisaties en huurders van woningcorporatie Ymere.Artikelen, eindredactie en opmaak in het programma Publisher.

Teksten Twentse Innovatieroute

Teksten over de 58 projecten met deelprojecten van de Twentse Innovatieroute.  De Twentse Innovatieroute was een aanjager van innovatie. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden werkten samen om innovatie in bijvoorbeeld voeding, gezondheid, hightech-systemen en materialen een impuls te geven. De Twentse…

Website Polymer Science Park

Websitebouw – 2012, bouw website voor het Polymer Science Park. Bouw in het content management systeem WordPress. Template handmatig gebouwd op basis van het Genesis Framework. Site is op basis van de huidige standaarden onvoldoende mobile responsive. Bouw vond destijds…

Artikelen Staatscourant

Journalistiek 2007 – Staatscourant, toen nog een papieren krant. Interviews met fiscalisten, economen, een serie over de nieuwe Wet op de kansspelen, begrotingsbeleid, private equity, vastgoed en globalisering.